دکتر مهدی یعقوبی
رئیس
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] mshdiau.ac.ir
 


چهارمین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش تلاشی است در جهت گردآوردن پژوهشگران این عرصه، تا آخرین دستاورد های پژوهشی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و مشکلات فرا روی مسایل این حوزه را با همفکری، بررسی و تحلیل کنند. باشد که با این کار نیروهای جوان و خلاق به سوی نوآوری و فناوری در این عرصه راهنمایی شوند.

چهارمین کنگره فن آوری، ارتباطات و دانش در تاریخ 4 و 5 بهمن سال 1396 و در شهر مشهد مقدس، پایتخت فرهنگی جهان اسلام، برگزار خواهد شد. افتخار من و همکارانم فراهم ساختن این نشست علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد با هدف ارتقاء دانش جمعی شرکت کنندگان محترم و همچنین بهره گیری از فضای معنوی-فرهنگی شهر مقدس مشهد می باشد.