آدرس دبیرخانه:

مشهد، قاسم آباد، خیابان استاد یوسفی، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، طبقه اول، دبیرخانه دائمی همایشها

 

تلفکس:

36622791 - 051

 

ارتباط با دبیر اجرایی کنگره:

 

Refresh Code