کمیته اجرایی
دکتر مهدی یعقوبی
رئیس
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] mshdiau.ac.ir
دکتر سعید طوسی زاده
نایب رئیس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: s.toosi [at] mshdiau.ac.ir
دکتر داود بهره‌پور
دبیر علمی کنگره
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: bahrepour.mshdiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: bahrepour [at] mshdiau.ac.ir
دکتر سید جواد سید مهدوی چابک
دبیر اجرایی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: mahdavi.mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی: mahdavi [at] mshdiau.ac.ir
دکتر ریحانه کاردهی مقدم
دبیر علمی کنفرانس ICCECSG
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: r_k_moghaddam [at] mshdiau.ac.ir
دکتر حسن شاکری
دبیر علمی کنفرانس ICKIS
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: shakeri [at] mshdiau.ac.ir
دکتر محمد حسین معطر
دبیر علمی کنفرانس IINCS
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: moattar [at] mshdiau.ac.ir
دکتر فرزاد تشتریان
دبیر علمی کنفرانس ITPF
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: tashtarian.mshdiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: tashtarian [at] mshdiau.ac.ir
دکتر سیدرضا کامل طباخ
دبیر علمی کنفرانس ICSRM
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: drkamel.ir
پست الکترونیکی: drkamel [at] mshdiau.ac.ir
دکتر مسعود نیازی ترشیزی
دبیر کارگاه‌های تخصصی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: mniazi.ir
پست الکترونیکی: niazi [at] mshdiau.ac.ir
دکتر مهدی ظریف
مدیر کمیته صنعت
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: zarif.mahdi [at] ieee.org
دکتر حمید طباطبایی
مسئول کمیته انتشارات
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: tabatabaee.iauq.ac.ir/fa/home
پست الکترونیکی: hamid.tabatabaee [at] iauq.ac.ir
مهندس علی قهرمانی
دبیر اجرایی کنفرانس (IoTDSC 2018)
مربی، دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه آزاد مشهد
وب سایت: ghahramany.ir
پست الکترونیکی: ali [at] ghahramany.ir
تلفن: 09157000288
کمیته علمی
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: akbazar.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: akbarzadeh [at] ieee.org
دکتر محمد تشنه لب
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: wp.kntu.ac.ir/teshnehlab/
پست الکترونیکی: teshnehlab [at] eetd.kntu.ac.ir
دکتر ناصر پریز
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: n-pariz.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: n-pariz [at] um.ac.ir
دکتر حسین صراف زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه یونیتک، نیوزیلند
وب سایت: pst2016.unitec.ac.nz/speakers/prof-hossein-sarrafzadeh-unitec-institute-of-technology-new-zealand/
پست الکترونیکی: hsarrafzadeh [at] unitec.ac.nz
دکتر فائزه توتونیان مشهد
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: toutouni.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: toutouni [at] um.ac.ir
دکتر محمدهادی فراهی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: farahi.profcms.um.ac.ir
پست الکترونیکی: farahi [at] um.ac.ir
دکتر محمد حسین یغمایی مقدم
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: profsite.um.ac.ir/~hyaghmae/
پست الکترونیکی: yaghmaee [at] ieee.org
دکتر حسین دلداری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: profsite.um.ac.ir/~hd/
پست الکترونیکی: hd [at] ferdowsi.um.ac.ir
دکتر جواد صدری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه کنکوردیا، کانادا
وب سایت: users.encs.concordia.ca/~j_sadri/
پست الکترونیکی: j_sadri [at] encs.concordia.ca
دکتر سعید راحتی قوچانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: rahati [at] mshdiau.ac.ir
دکتر رضا منصفی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: monsefi.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: monsefi [at] um.ac.ir
دکتر سعید ستایشی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=setayesh
پست الکترونیکی: setayesh [at] aut.ac.ir
دکتر مجید وفایی جهان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: www.vafaeijahan.com/en/
پست الکترونیکی: vafaeijahan [at] mshdiau.ac.ir
دکتر محمد باقر نقیبی سیستانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: mb-naghibi.profcms.um.ac.ir/index.php
پست الکترونیکی: mb-naghibi [at] um.ac.ir
دکتر میائو فویو
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه علم و صنعت چین
وب سایت: staff.ustc.edu.cn/~mfy/
پست الکترونیکی: mfy [at] ustc.edu.cn
دکتر بهشید بهکمال
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: behkamal.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: behkamal [at] um.ac.ir
دکتر سعید توکلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت: astaff.usb.ac.ir/default.aspx?id=2499&culture=en-us
پست الکترونیکی: tavakoli [at] ece.usb.ac.ir
دکتر علی دهقان تنها
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سلفورد، منچستر
وب سایت: www.salford.ac.uk/computing-science-engineering/cse-academics/ali-dehghantanha
پست الکترونیکی: a.dehghantanha [at] salford.ac.uk
دکتر حمیدرضا مدرس
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه میسوری، آمریکا
پست الکترونیکی: modaresh [at] mst.edu
دکتر امین ملک محمدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه ناتینگهام، واحد مالزی
وب سایت: www.nottingham.edu.my/engineering/departments/eee/people/amin.malek
پست الکترونیکی: amin.malek [at] nottingham.edu.my
دکتر مهرداد جلالی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: jalali [at] mshdiau.ac.ir
دکتر آرش استادزاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه دلف هلند
وب سایت: www.ce.ewi.tudelft.nl/ostadzadeh/
پست الکترونیکی: arash [at] ce.et.tudelft.nl
دکتر ناصر مدیری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
پست الکترونیکی: nassermodiri [at] yahoo.com
دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری
وب سایت: profs.hsu.ac.ir/haji
پست الکترونیکی: me.hajiabadi [at] hsu.ac.ir
دکتر نجمه اقبال
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
وب سایت: www.sadjad.ac.ir/eghbal.aspx
پست الکترونیکی: najmeh.eghbal [at] sadjad.ac.ir
دکتر محمدناصر هاشم‌نیا
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: hashemnia [at] mshdiau.ac.ir
دکتر مهدی بهادرزاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه ایالتی اکلاهوما
پست الکترونیکی: mehdi.bahadorzadeh [at] okstate.edu
دکتر محمد جوادیان صراف
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: m.j.sarraf [at] mshdiau.ac.ir
دکتر اسماعیل خیرخواه
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: www.e-kheirkhah.com/
پست الکترونیکی: kheirkhah [at] mshdiau.ac.ir
دکتر فرزان خطیب
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: f.khatib [at] ieee.org
دکتر علی کرمی ملائی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری
پست الکترونیکی: karami [at] hsu.ac.ir
دکتر رضا قائمی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
وب سایت: ghaemi.iauq.ac.ir/en/home
پست الکترونیکی: r.ghaemi [at] iauq.ac.ir
دکتر امیر صباغ ملاحسینی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
وب سایت: ce.kermaniau.ir/show_prof_detail.php?action=detail&staff_id=72
پست الکترونیکی: sabbagh [at] iauk.ac.ir
دکتر هاله امین طوسی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: amintoosi.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: amintoosi [at] um.ac.ir
دکتر یحیی فرقانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yforghani [at] mshdiau.ac.ir
دکتر محسن امینی صالحی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه لوییزیانا، آمریکا
وب سایت: dataengineering.org/aminis/
پست الکترونیکی: amini [at] louisiana.edu
دکتر مرتضی نیکوقدم
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه امام رضا (ع)
پست الکترونیکی: m.nikooghadam [at] imamreza.ac.ir
دکتر احسان عادلی مسبب
عضو کمیته علمی
محقق، دانشگاه استنفورد
وب سایت: stanford.edu/~eadeli/
پست الکترونیکی: eadeli [at] stanford.edu
دکتر بهروز امیدوار تهرانی
عضو کمیته علمی
محقق، دانشگاه ایالتی اهایو
وب سایت: web.cse.ohio-state.edu/~omidvar-tehrani.1
پست الکترونیکی: omidvar-tehrani.1 [at] osu.edu
دکتر قمرناز تدین
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: tadayon [at] mshdiau.ac.ir
دکتر گلاره ویسی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: visi3723 [at] mshdiau.ac.ir
دکتر جواد حمید زاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
وب سایت: www.researchgate.net/profile/javad_hamidzadeh2
پست الکترونیکی: j_hamidzadeh [at] sadjad.ac.ir
دکتر محبوبه هوشمند
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: ceit.aut.ac.ir/~houshmand/
پست الکترونیکی: houshmand [at] mshdiau.ac.ir
دکتر احسان رضوی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: ehsanrazavi [at] mshdiau.ac.ir
دکتر غلامحسین اکباتانی فرد
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
وب سایت: www.ekbatanifard.com/index.php
پست الکترونیکی: ekbatanifard [at] ieee.org
دکتر سید عابد حسینی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: hosseyni.mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی: hosseyni [at] mshdiau.ac.ir
دکتر نازبانو فرزانه بهالگردی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه امام رضا (ع)
وب سایت: profs.imamreza.ac.ir/nazbanoo-farzaneh/
پست الکترونیکی: farzaneh [at] imamreza.ac.ir
دکتر عباسعلی رضایی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه پیام نور مشهد
وب سایت: khate-aval.com/resume/
پست الکترونیکی: a_rezaee [at] pnu.ac.ir
دکتر حسن راعی ثانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: h.raei [at] mshdiau.ac.ir
دکتر محمد قاسمی گل
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: ghasemigol [at] birjand.ac.ir
دکتر امیرفرید امینیان مدرس
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
پست الکترونیکی: afamodarres [at] sadjad.ac.ir
دکتر بشرا رجائی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
وب سایت: www.boshra-rajaei.ir/
پست الکترونیکی: b.rajaei [at] sadjad.ac.ir
دکتر مجتبی عسگری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: m.asgari [at] mshdiau.ac.ir
دکتر حمیدرضا محروقی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)
پست الکترونیکی: mahrooghi [at] ce.sharif.edu
دکتر سید مجید مزینانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه امام رضا (ع)
وب سایت: profs.imamreza.ac.ir/majid-mazinani/en
پست الکترونیکی: mazinani [at] imamreza.ac.ir
دکتر محمدرضا مجمع
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
پست الکترونیکی: m_majma [at] pardisiau.ac.ir
دکتر محسن اسدی
عضو کمیته علمی
مهندس ارشد نرم افزار در شرکت SAP، ونکوور، کانادا
وب سایت: people.sap.com/mohsen.asadi
پست الکترونیکی: mohsen.asadi62 [at] gmail.com
دکتر حسین فتوحی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه Mälardalen ، سوئد
وب سایت: www.es.mdh.se/staff/2992-hossein_fotouhi
پست الکترونیکی: hossein.fotouhi [at] mdh.se
دکتر چائو شن
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه Xi’an Jiaotong، چین
وب سایت: nskeylab.xjtu.edu.cn/people/cshen/
پست الکترونیکی: chaoshen [at] xjtu.edu.cn
دکتر سارو کوماری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه CCS، پرادش، هند
پست الکترونیکی: saru [at] ccsuniversity.ac.in
دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
وب سایت: www.sadjad.ac.ir/salkhorde.aspx
پست الکترونیکی: haghighi [at] ieee.org
مهندس سید پویا حجازی
عضو کمیته علمی
مربی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
وب سایت: www.eqbal.ac.ir/fa/professor/34
پست الکترونیکی: hejazi [at] eqbal.ac.ir
دکتر امیر عزیزی
عضو کمیته علمی
سرپرست مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران مشهد
پست الکترونیکی: azizi-am [at] mashhad.ir
دکتر مریم خیرآبادی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
پست الکترونیکی: m.khayirabadi [at] iau-neyshabur.ac.ir
دکتر حمیدرضا غفاری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی فردوس
وب سایت: ferdowsiau.ac.ir/ghafari/
پست الکترونیکی: hghaffari [at] ferdowsiau.ac.ir
دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
وب سایت: qiau.ac.ir/torghi haghighat.info
پست الکترونیکی: at_haghighat [at] yahoo.com
دکتر رضا گداز
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: rgodaz.mshdiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: rgodaz [at] mshdiau.ac.ir
دکتر رضا شیبانی
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: sheibanir911 [at] mums.ac.ir
دکتر نادر سرگلزایی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: nader.sargol [at] yahoo.com
دکتر سعید سید مهدوی چابک
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
وب سایت: seyyedmahdavi.ir
پست الکترونیکی: seyyedmahdavi [at] bojnourdiau.ac.ir
دکتر پیمان گلی
عضو کمیته علمی
مربی، موسسه آموزش عالی خاوران
پست الکترونیکی: goli [at] mail.khi.ac.ir
مهندس علی بهرامی زاده
عضو کمیته علمی
مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه) خراسان رضوی
پست الکترونیکی: ali.bahramizadeh [at] ut.ac.ir
دکتر امیر عباس فرهمند
عضو کمیته علمی
مربی، دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
پست الکترونیکی: a.farahmand47 [at] hotmail.com
تلفن: 09120241847
دکتر محمدمهدی برادران
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی
وب سایت: www.mahdibaradaran.ir/fa/index.php
پست الکترونیکی: mahdi.baradaran [at] gmail.com
دکتر امیرحسین مهاجرزاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: mohajerzadeh [at] um.ac.ir
دکتر یاسر صداقت
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: y_sedaghat [at] um.ac.ir