حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
شرکت پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری پارت