1. آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات تا 18 دیماه 1396
با توجه به درخواست دانشجویان محترم و با تصویب هیات اجرایی کنگره ICTCK 2018 مهلت ارسال مقالات برای آخرین بار تا 18 دیماه 1396 تمدید شد.
2. 50 درصد تخفیف شرکت در کارگاه‌های تخصصی برای افراد با پذیرش مقاله
با موافقت هیات اجرایی کنگره، ۵۰ درصد تخفیف شرکت در کارگاه ها برای افراد با پذیرش مقاله در نظر گرفته می شود.
3. برگزاری کارگاه اصول و طراحی سیستم های فوتوولتائیک در سایت کنگره فعال شد.
برگزاری کارگاه اصول و طراحی سیستم های فوتوولتائیک در سایت کنگره فعال شد. متقاضیان جهت ثبت نام در این کارگاه از قسمت ثبت نام گزینه شرکت در کارگاه های آموزشی را انتخاب فرمایند.
4. با تصویب هیات اجرایی کنگره، تاکنون ۱۰ کارگاه تخصصی برای کنگره ICTCK 2018 مورد تایید قرار گرفته که در روزهای آینده در مورد جزئیات آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
5. تخفیف شرکت در کارگاه های تخصصی کنگره ICTCK 2018
6. حمایت علمی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از کنگره ICTCK2018
7. حمایت علمی دانشگاه خیام از کنگره ICTCK 2018
8. حمایت علمی انجمن کامپیوتر ایران از کنگره ICTCK 2018
9. حمایت علمی موسسه آموزش عالی خاوران از کنگره ICTCK 2018
10. حمایت علمی انجمن سیستم‌های هوشمند ایران از کنگره ICTCK 2018