حمایت علمی انجمن سیستم‌های هوشمند ایران از کنگره ICTCK 2018
1396-03-18

با پیگیری های دکتر وفایی جهان، انجمن سیستم‌های هوشمند ایران به صورت رسمی حامی علمی کنگره ICTCK 2018 شد.