حمایت علمی انجمن کامپیوتر ایران از کنگره ICTCK 2018
1396-03-27

با پیگیری های دکتر وفایی جهان، انجمن سیستم‌های هوشمند ایران به صورت رسمی حامی علمی کنگره ICTCK 2018 شد.