حمایت علمی دانشگاه خیام از کنگره ICTCK 2018
1396-03-28

حمایت علمی دانشگاه خیام از کنگره ICTCK با پیگیری‌های دکتر کامل