حمایت علمی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از کنگره ICTCK2018
1396-08-15

با پیگیری‌های هیئت اجرایی کنگره و موافقت مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد (فاوا) این سازمان از حامیان علمی کنگره شد.