آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات تا 18 دیماه 1396
1396-10-15

با توجه به درخواست دانشجویان محترم و با تصویب هیات اجرایی کنگره ICTCK 2018 زمان ارسال مقالات تا 5 دیماه 1396 تمدید شد.