برگزاری کارگاه اصول و طراحی سیستم های فوتوولتائیک در سایت کنگره فعال شد.
1396-09-16
  • برگزاری کارگاه اصول و طراحی سیستم های فوتوولتائیک در سایت کنگره فعال شد. متقاضیان جهت ثبت نام در این کارگاه از  قسمت ثبت نام گزینه شرکت در کارگاه های آموزشی را انتخاب فرمایند.