دکتر محمد حسین یغمایی مقدم
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: profsite.um.ac.ir/~hyaghmae/
پست الکترونیکی: yaghmaee [at] ieee.org
 
 
 
 
دکتر امیر عباس فرهمند
عضو کمیته علمی
مربی، دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
پست الکترونیکی: a.farahmand47 [at] hotmail.com
تلفن: 09120241847
 
 
 
 
دکتر محمدمهدی برادران
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی
وب سایت: www.mahdibaradaran.ir/fa/index.php
پست الکترونیکی: mahdi.baradaran [at] gmail.com
 
 
 
 
دکتر امیرحسین مهاجرزاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: mohajerzadeh [at] um.ac.ir
 
 
 
 
دکتر یاسر صداقت
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: y_sedaghat [at] um.ac.ir
 
 
 
 
دکتر سعید طوسی زاده
نایب رئیس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: s.toosi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
 
مهندس علی قهرمانی
دبیر اجرایی کنفرانس (IoTDSC 2018)
مربی، دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه آزاد مشهد
وب سایت: ghahramany.ir
پست الکترونیکی: ali [at] ghahramany.ir
تلفن: 09157000288