ششمین کنفرانس بین‌المللی

فن‌آوری اطلاعات؛ ‌حال و آینده (ITPF 2018)

اینترنت اشیاء

شبکه نرم‌افزار محور

پنجمین کنفرانس بین‌المللی

شبکه‌های اطلاعات هوشمند و سیستم‌های پیچیده (IINCS 2018)

شهر هوشمند

شبکه‌ برق هوشند

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی کنترل، الکترونیک، مخابرات ‌و شبکه‌های هوشمند (ICCECS 2018)

شبکه‌های موردی و حسگر بیسیم

شبکه‌های Green

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی دانش، اطلاعات و نرم‌افزار (ICKIS 2018)

شبکه‌ها و سیستم‌های دسترسی

شبکه‌های رادیوشناختی

اولین کنفرانس بین‌المللی

امنیت و مدیریت ریسک (ICSRM 2018)

شبکه‌های نسل آینده

کیفیت سرویس و قابلیت اطمینان در شبکه

 

شبکه‌های بیسیم و موبایل

شبکه‌های اجتماعی