ششمین کنفرانس بین‌المللی

فن‌آوری اطلاعات؛ ‌حال و آینده (ITPF 2018)

شناسایی الگو

یادگیری ماشین

پنجمین کنفرانس بین‌المللی

شبکه‌های اطلاعات هوشمند و سیستم‌های پیچیده (IINCS 2018)

محاسبات نرم

داده کاوی

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی کنترل، الکترونیک، مخابرات ‌و شبکه‌های هوشمند (ICCECS 2018)

تحلیل داده‌های حجیم

 بهینه‌سازی تکاملی

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی دانش، اطلاعات و نرم‌افزار (ICKIS 2018)

پردازش تصویر و سیگنال

بینایی ماشین

اولین کنفرانس بین‌المللی

امنیت و مدیریت ریسک (ICSRM 2018)

پردازش زبان طبیعی

شبکه‌های عصبی

 

یادگیری عمیق

مدلهای گرافیکی احتمالاتی

 

بازیابی اطلاعات

رمزنگاری و پنهان سازی اطلاعات

 

سیستمهای آشوب

نظریه بازیها

 

الگوریتهای تقریبی

 

انفورماتیک پزشکی