ششمین کنفرانس بین‌المللی

فن‌آوری اطلاعات؛ ‌حال و آینده (ITPF 2018)

آشوب

پردازش تصویر

پنجمین کنفرانس بین‌المللی

شبکه‌های اطلاعات هوشمند و سیستم‌های پیچیده (IINCS 2018)

رباتیک

کنترل بهینه

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی کنترل، الکترونیک، مخابرات ‌و شبکه‌های هوشمند (ICCECS 2018)

بهینه سازی هوشمند

مدلسازی و کنترل سیستمهای غیرخطی

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی دانش، اطلاعات و نرم‌افزار (ICKIS 2018)

 عدم قطعیت در مدلسازی و کنترل

کنترل فازی

اولین کنفرانس بین‌المللی

امنیت و مدیریت ریسک (ICSRM 2018)

شبکه های عصبی 

یادگیری تقویتی

 

مخابرات نوری

مخابرات امن و رمز نگاری

 

میدان و امواج 

 مخابرات سیستم

 

کنترل و ابزار دقیق و اتوماسیون 

 دیسپاچینگ و مخابرات 

 

بهره‌وری و مدیریت انرژی 

 

ماشین‌های الکتریکی 

 

تولید انرژی الکتریکی 

 

بازار برق 

 

توزیع انرژی الکتریکی 

 

انتقال انرژی الکتریکی 

 

انرژی‌های تجدیدپذیر 

 

شبکه‌های هوشمند 

 

ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع