دکتر حسین صراف زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه یونیتک، نیوزیلند
وب سایت: pst2016.unitec.ac.nz/speakers/prof-hossein-sarrafzadeh-unitec-institute-of-technology-new-zealand/
پست الکترونیکی: hsarrafzadeh [at] unitec.ac.nz
 
 
 
دکتر ناصر پریز
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: n-pariz.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: n-pariz [at] um.ac.ir
 
 
 
دکتر سعید راحتی قوچانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: rahati [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سعید ستایشی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وب سایت: www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=setayesh
پست الکترونیکی: setayesh [at] aut.ac.ir
 
 
 
دکتر محمد باقر نقیبی سیستانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: mb-naghibi.profcms.um.ac.ir/index.php
پست الکترونیکی: mb-naghibi [at] um.ac.ir
 
 
 
دکتر مهدی یعقوبی
عضو کمیته علمی و رئیس کنگره
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر ریحانه کاردهی مقدم
عضو کمیته علمی و دبیر علمی کنفرانس ICCECSG
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: r_k_moghaddam [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سعید توکلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت: astaff.usb.ac.ir/default.aspx?id=2499&culture=en-us
پست الکترونیکی: tavakoli [at] ece.usb.ac.ir
 
 
 
دکتر حمیدرضا مدرس
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه میسوری، آمریکا
پست الکترونیکی: modaresh [at] mst.edu
 
 
 
دکتر امین ملک محمدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه ناتینگهام، واحد مالزی
وب سایت: www.nottingham.edu.my/engineering/departments/eee/people/amin.malek
پست الکترونیکی: amin.malek [at] nottingham.edu.my
 
 
 
دکتر سعید طوسی زاده
عضو کمیته علمی و نایب رئیس کنگره
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: s.toosi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سید جواد سید مهدوی چابک
عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی کنگره
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: mahdavi.mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی: mahdavi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری
وب سایت: profs.hsu.ac.ir/haji
پست الکترونیکی: me.hajiabadi [at] hsu.ac.ir
 
 
 
دکتر نجمه اقبال
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
وب سایت: www.sadjad.ac.ir/eghbal.aspx
پست الکترونیکی: najmeh.eghbal [at] sadjad.ac.ir
 
 
 
دکتر محمدناصر هاشم‌نیا
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: hashemnia [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر مهدی بهادرزاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه ایالتی اکلاهوما
پست الکترونیکی: mehdi.bahadorzadeh [at] okstate.edu
 
 
 
دکتر محمد جوادیان صراف
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: m.j.sarraf [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر فرزان خطیب
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: f.khatib [at] ieee.org
 
 
 
دکتر حمید طباطبایی
عضو کمیته علمی و مسئول کمیته انتشارات
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: tabatabaee.iauq.ac.ir/fa/home
پست الکترونیکی: hamid.tabatabaee [at] iauq.ac.ir
 
 
 
دکتر نادر سرگلزایی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: nader.sargol [at] yahoo.com
 
 
 
دکتر سعید سید مهدوی چابک
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
وب سایت: seyyedmahdavi.ir
پست الکترونیکی: seyyedmahdavi [at] bojnourdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر علی کرمی ملائی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه حکیم سبزواری
پست الکترونیکی: karami [at] hsu.ac.ir
 
 
 
دکتر رضا قائمی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
وب سایت: ghaemi.iauq.ac.ir/en/home
پست الکترونیکی: r.ghaemi [at] iauq.ac.ir
 
 
 
دکتر گلاره ویسی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: visi3723 [at] mshdiau.ac.ir