برای ثبت‌نام در کنگره حتماً به موارد زیر توجه فرمایید:

  • افرادی که مقاله پذیرش شده دارند، فقط باید در قسمت پرداخت هزینه‌ مقاله(ها) را انتخاب کنند و قسمت مربوط به هزینه ثبت‌نام را انتخاب نکنند.
  • با توجه به اینکه با نظر هیات اجرایی کنگره، برای مقاله دوم 30 درصد تخفیف لحاظ می‌شود، از آنجاییکه امکان لحاظ کردن اتوماتیک تخفیف در سیستم وجود ندارد، لطفا پس از پرداخت هزینه‌ها برای برگشت مبلغ تخفیف به مدیر اجرایی کنگره از طریق ایمیل (executive-director@ictck-2018.ir) اطلاع رسانی نمایید.
  • هزینه‌های شرکت در کنگره به قرار زیر می باشد:

هزینه‌های شرکت در کنگره 

  • برای افراد که پذیرش مقاله دارند، مهلت ثبت‌نام زودهنگام 18 دیماه 1396 می‌باشد و پس از این تاریخ ثبت‌نام با تاخیر اعمال خواهد شد.