برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه اصول و طراحی سیستم های فوتوولتائیک
1396-11-03 17:00-21:00
1396-11-04 17:00-21:00
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 30
دانشجویی (با مقاله) 1,800,000 ریال 0 دلار
اساتید (با مقاله) 2,400,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,800,000 ریال 0 دلار
اساتید بدون پذیرش مقاله 2,400,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,800,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 2,400,000 ریال 0 دلار
1 امید مخلصی
2 کارگاه آموزشی مقاله نویسی (ISI)
1396-09-25 14:30-18:30
1396-09-25 09:00-13:00
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 40
دانشجویی (با مقاله) 1,000,000 ریال 0 دلار
اساتید (با مقاله) 2,400,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,000,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,000,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 1,000,000 ریال 0 دلار
10 دکتر مجتبی عسگری دکتر سید رضا کامل دکتر محبوبه هوشمند
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.